top of page

1920-ci ildə Sovet Rusiyası Azərbaycanı 72 minlik ordu ilə işğal etmişdi