Azərbaycanın 14 müəssisəsi Rusiyaya bu məhsulları ixrac edəcək