top of page

Neftin qiymətinin artımasına nə təsir edəcək?


2018-ci ildə neft bazarının perspekivləri kifayət qədər nikbindir, bununla belə bir sıra suall