top of page

Türkiyə müharibədə yeni üsuldan istifadə edəcək