top of page

Azərbaycan-Türkiyə-İran-Gürcüstan bölgədə təhlükəsizlik koridoru yaradır