Pos-terminaldan imtina edənlər cəzalandırıla bilər