Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi kəndlilərə yaxın olacaq