top of page

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi kəndlilərə yaxın olacaq