top of page

Qaçaq Məhəmmədin nəvəsi Türkiyədə nazir müavinidir