top of page

"Azərbaycan problemi hərbi yol ilə həll edəcək"