top of page

Elektrik enerjisinin kəsilmə səbəbi məlum oldu